Почетно Консулство на Княжество Монако в България
Почетното консулство на Княжество Монако в България е отворено през месец март 2007г. по отправена молба от правителството на Княжество Монако, с одобрението на българското правителство. С наредба No 835 от 15 декември 2006 г. принц Алберт назначава Сергей Пенев за почетен консул на Княжество Монако в Република България.

Цели:
Основната цел, която си поставя Почетното Консулство на Княжество Монако в Република България е със своята дейност да допринесе за осигуряване на представителството на Княжеството в чужбина, популяризиране на културата му, съдействие на неговите граждани, развитие на двустранните отношения с България в областта на културата, околната среда, спорта и т.н.