Спорт

НП принц Алберт и г-н Сергей Пенев постигнаха съгласие, по време на проведената между тях среща, за установяване на двустранни отношения между двете страни в областта на спорта, и в частността модерния петобой. В тази връзка, г-н Консула се свърза с г-н Жоел Божу, генерален секретар на Международната федерация по модерен петобой и съветник на НП Принц Алберт. Вследствие на проведения разговор, се постигна съгласие за бъдещо сътрудничество в областта на спорта и организирането на съвместни инициативи. Г-н Сергей Пенев се ангажира да подпомогне установяването на отношения между Българския олимпийски комитет и Международната федерация по модерен петобой.