Култура

Г-н Пасторели, Министър на външните работи, изрази пред Българското правителство стремежа на Княжеството към развитие на двустранните отношения с България, най-вече в областта на културния обмен. С посредничеството на г-н Сергей Пенев, бяха започнати разговори за организиране излагането на Тракийското съкровище в Монако. Консулството на Монако в България поддържа връзка с г-жа Sylvie Biancherie, директор на Грималди Форум, с цел реализирането на проекта, както и организирането на монегаски изложби в България.

Г-н Пенев проведе среща и с проф. Божидар Димитров, директор на българския Националноисторически музей с оглед засилването на културния обмен между двете страни. Постигнато бе съгласие за сътрудничество, целящо излагането на съкровището от Созопол в Княжеството. Разисквано бе и предприемането на стъпки с цел взаимното опознаване на културното богатство на двете държави.