На 25 юни 2015 г. за първи път в България се състоя представяне на Monaco Private Label. Клубът беше представен на тесен кръг български предприемачи на ексклузивна, официална вечеря.
След кратко въведение от г-н Сергей Пенев, почетен консул на Монако в България и представяне на предимствата на Княжество от г-н Guillaume Rose, директор дирекция туризъм,  г-н Michel Bouquier (старши съветник по икономически и финансови въпроси към правителството на Монако) запозна присъстващите с концепцията на Мonaco Private Label и предостави членски карти на  гостите.

Клубът е създаден през 2010г. , като членството предлага широка гама от луксозни услуги (white glove privileges ) . MPL работи в тясно сътрудничество с Икономическо търговската палата на Монако. Членството в ексклузивния клуб е възможно само с покани и след препоръка от дипломатическите представители на Монако в съответната държава.

MPL Dinner Sofia 2015