Контакт
Почетното консулство на Княжество Монако в България
Ул. Аксаков 20,
1000 София България,
Тел: 00359 2 981 15 15
ФАКС: 00359 2 930 09 78