Икономика

Основна част от приходите на Монако идват от индустрията, търговията, сектора на услугите – хотелиерство и туризъм, а също така от сектора на недвижимите имоти, в който се откриват около 40 000 работни места с оборот от повече от 11 млрд. евро. Противно на разпространеното мнение, туризмът заема едва трета позиция при източниците на доходи, а известното казино допринася с по-малко от 4% за бюджета на страната.

От 01 януари 1999 г. в страната е въведено еврото, а от 1 януари 2002 г. става официална обменна валута, наравно с националната валута


Гледка към Монако
Гледка към Монако