Политика

Монако е независимо княжество, конституционна монархия от 1911г. и се управлява от княз.
Изпълнителната власт принадлежи на шестчленен Правителствен съвет, начело с министър-председател, отговорен единствено пред Принца. Според конвенция, подписана с Франция през 1930 г., министър-председателят трябва да е френски гражданин (по принцип префект или посланик), назначен от Принца. След скорошни промени, направени в споменатата конвенция, Принцът може да назначава министър-председател, френски или монегаски гражданин, след одобрението на френското правителство.

Според Конституцията от 1962 г. Принцът си поделя законодателната власт с еднокамарен Национален съвет. Двадесет и четирите члена на законодателното тяло се избират за срок от пет години. Местната власт принадлежи на общински съвет, съставено от петнадесет члена за срок от четири години чрез преки избори, оглавяван от кмет.

Двореца в Монако
Двореца в Монако